Základní škola a mateřská škola Chodov

Květnového vítězství 57, Praha 4, 149 00