V naší škole je od 1. 2. 2019 do 31. 1. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ a MŠ Chodov-šablony II“, reg. č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_064/0012109, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející ICT v ZŠ, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti, žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské školy, základní školy a školní družiny.