V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2021 realizován projekt s názvem „ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony II“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001494, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou děti žáci a děti a žáci s odlišným mateřským jazykem, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci mateřské a základní školy.