V naší škole je od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2022 realizován projekt s názvem „ZŠ a MŠ Chodov-pražské šablony III“, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001865, financovaný z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákonných zástupců, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol.